Insignium • Box 26174 • SE-10041 Stockholm • Sweden
Tel: +46 8 678 32 30

----- Insignium ingår i Elfwendahl & Co AB -----

info@insignium.se


Specialister på formgivning och tillverkning av medaljer och ordenstecken,
regalier och ceremoniella föremål.
Små och större kvantiteter. Ädla och halvädla metaller.
Ordensband.
Presentations etuier.
Medlemstecken, detaljer och accessoarer